Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.


 
Mô hình con đường đến trường xanh sạch đẹp

Hình ảnh hoạt động của Đội viên tình nguyện


Đội viên tình nguyện trồng cây con đường đến trường
Tác giả: Huỳnh Thị Tiểu Muội
Trường THCS Nguyễn Văn Chính
Địa chỉ: Phước Lý, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
Email: c2phuoclycg.longan@moet.edu.vn
Website: thcsphuoclycg.edu.vn