Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.


 
Gian hàng trò chơi dân gian
Mỗi lớp tự tổ chức một trò chơi dân gian cho các lớp cùng tham gia

Trò chơi Ném bóng vào rỗ của lớp 6/2 thật sáng tạo

Trò chơi Đá cầu giành giải thưởng của lớp 6/4

Trò chơi Ném bóng vào tâm của lớp 7/1

Trò chơi Ô ăn quan của lớp 7/3

Trò chơi Bắn nỏ vào hồng tâm của lớp 7/4

Trò chơi Bịt mắt đập bong bóng của lớp 8/1

Trò chơi Cờ ca-rô của lớp 8/2


Trò chơi Bóng vượt thác của lớp 8/3


Trò chơi Lô-tô của lớp 8/4


Trò chơi Qua cầu của lớp 9/1

Trò chơi Phóng phi tiêu của lớp 9/2

Trò chơi Nhảy Sạp của lớp 9/3

Kết quả nhất khối: 6/4, 7/1, 8/1, 9/1
Tác giả: Huỳnh Thị Tiểu Muội Nguồn: Huỳnh Thị Tiểu Muội
Trường THCS Nguyễn Văn Chính
Địa chỉ: Phước Lý, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
Email: c2phuoclycg.longan@moet.edu.vn
Website: thcsphuoclycg.edu.vn