Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.


 
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Công đoàn năm học 2021 _ 2022


LĐLĐ  HUYỆN CẦN GIUỘC                                                                                                 Số: 05/KH-CĐCS.2021
CĐCS NGUYỄN VĂN CHÍNH                                                                     Phước Lý,  ngày 17  tháng 9  năm 2021                                                                     
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 
     
       
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN 
Năm học 2021 – 2022
 
Căn cứ kết quả đạt được trong hoạt động Công đoàn năm học 2020 – 2021 của CĐCS trường THCS Nguyễn Văn Chính;
CĐCS trường THCS Nguyễn Văn Chính xây dựng kế hoạch hoạt động Công đoàn năm học 2021 – 2022 như sau:

Phần thứ nhất

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2020 – 2021

Trên cơ sở thực tiễn sau một năm học, tập trung đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Hội nghị CBCC, VC năm học 2020 – 2021 về hoạt động Công đoàn, những nội dung cơ bản tập trung đánh giá:
1. Công tác tuyên truyền giáo dục:
   Công đoàn phối hợp với chính quyền, thực hiện nhiều hoạt động tuyên truyền, giáo dục giúp CBCNVC-LĐ hiểu rõ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của ngành.
CĐCS tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền với nhiều hình thức, biện pháp tuyên truyền, giáo dục đa dạng, phong phú, phù hợp với thực tiễn nhà trường và phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của đội ngũ cán bộ, nhà giáo và người lao động. Tổ chức hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị, đạo đức gắn liền với đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở và phong trào xây dựng gia đình nhà giáo văn hóa; giữ vững kỷ cương hoạt động dạy và học, tích cực thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí và đấu tranh có hiệu quả với các biểu hiện tiêu cực trong nhà trường.
2. Phối hợp với chính quyền đồng cấp tổ chức các phong trào thi đua và các cuộc vận động 
- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 01/7/2011 của Bộ chính trị về cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cùng với các cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, Công đoàn  cùng với nhà trường tiến hành thành lập Ban chỉ đạo cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”ở đơn vị mình.
Qua học tập, mỗi CBGVNV đều thấm nhuần tư tưởng đạo đức sáng ngời của Bác, luôn nguyện phấn đấu học tập, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất nhà giáo, nêu cao tấm gương đạo đức và tự học. 
         - Công đoàn đã phát động các phong trào nhằm thực hiện cuộc vận động.
+ Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt - học tốt”, trung thực trong học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức trong CBGVNV và học sinh.
         + Xây dựng quy chế của cơ quan, tổ khối. Tiến hành sửa đổi lề lối và thời gian làm việc.
         + Chuyên môn trường và các tổ chuyên môn phối hợp tổ chức sinh hoạt hàng tháng nhằm không ngừng đổi mới phương pháp dạy- học và nâng cao chất lượng dạy-học.
         + Giáo viên chủ nhiệm có kế hoạch cụ thể, làm tốt công tác chủ nhiệm, gần gũi, hướng dẫn, giúp đỡ học sinh trong quá trình học tập và thực hiện các cuộc vận động. Giáo dục ý thức phòng chống và tránh xa các tệ nạn xã hội và tội phạm học đường.
3. Công tác nữ công và phong trào “Giỏi việc trường – Đảm việc nhà”.  
 Nữ công xây dựng kế hoạch hoạt động, phát động phong trào thi đua “ Hai giỏi” – Sinh hoạt theo chủ đề hàng tháng như: Nuôi con khỏe – Dạy con ngoan”; Hạnh phúc gia đình; Dân số kế hoạch hóa gia đình; Phụ nữ trong thời đại mới.... Tuyên truyền, khuyến khích chị em phụ nữ khám phụ khoa, bảo vệ chăm sóc sức khỏe cho chị em.
 Công tác  nữ công được đẩy mạnh. Phong trào “Giỏi việc trường – Đảm việc nhà” cũng được Công đoàn đặc biệt quan tâm, nhiều điển hình tiên tiến đã được chị em trong đơn vị học tập, làm theo. Ban nữ công đã triển khai tốt hoạt động, tổ chức thi đua, thao giảng lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm. Tổ chức tọa đàm nhân ngày 20/10; ngày 8/3 nhằm trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau về vai trò của người phụ nữ trong việc làm vợ, làm mẹ, vì  sự tiến bộ của phụ nữ trong giai đoạn hiện nay.
Cuộc vận động “Dân chủ - Kỉ cương – Tình thương – Trách nhiệm” được Công đoàn đặc biệt đẩy mạnh nhằm xây dựng quy chế quy định, chức năng nhiệm vụ của từng đoàn viên; nhằm tạo nên nhân cách sống  mẫu mực của người giáo viên, xây dựng khối đoàn kết trong đội ngũ, tạo được tình thương yêu giữa thầy và trò góp phần giáo dục tốt cho học sinh.
- Bình xét danh hiệu “ Giỏi việc trường, đảm việc nhà ” năm học: 2020 - 2021 đề nghị Công đoàn cấp trên công nhận 12 chị. 
4. Chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBGV, NLĐ.
- Kịp thời thăm hỏi, động viên CBĐVLĐ cũng như gia đình khi gặp hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, hiếu hỷ với số tiền: 18 000 000đ. Đề xuất 4 trường hợp ốm đau, hoạn nạn lên CĐ ngành thăm hỏi từ quỹ tình thương với số tiền: 2 400 000đ
- 100% ĐVLĐ tham gia đóng góp đầy đủ, kịp thời các loại quỹ trong năm học 2020-2021 do ngành phát động.
- Các chế độ chính sách của ngành, địa phương, đơn vị được thực hiện đầy đủ: đã kiểm tra giám sát, góp ý, kiến nghị đảm bảo quyền lợi cho cán bộ đoàn viên hưởng đúng, đủ, kịp thời các chế độ chính sách như: BHXH, BHYT, tiền lương, nâng lương, nâng bậc và các chế độ ưu đãi khác; Có chính sách đãi ngộ thêm cho ĐV-LĐ nhất là những người có thành tích như: khen thưởng cho CĐV đạt giải trong các hội thi do cấp trên tổ chức, các giáo viên  tham gia thi GV giỏi cấp huyện,...   
 - Đảm bảo đúng chế độ nghỉ dưỡng sức, thai sản cho 01 CNVC-LĐ trong đơn vị.
- Thực hiện tốt chức năng giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách hợp pháp của người lao động như: lương, phụ cấp, chế độ phép, ốm đau, thai sản.... Không có dấu hiệu vi phạm quyền và chế độ hợp pháp của người lao động.
- Tạo điều kiện cho ĐVLĐ vay vốn Ngân hàng để cải thiện, nâng cao đời sống.
- Thường xuyên quan tâm hỗ trợ đời sống cho người lao động. Tặng quà cho con em CBGVNV và ĐVLĐ  nhân các ngày lễ 1/6, Trung thu, 20/11, quà tết. Ngoài ra ĐVLĐ cũng được sự quan tâm rất lớn của nhà trường, Hội PHHS, chính quyền địa phương về tinh thần cũng như về vật chất nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Tổ chức 1 chuyến tham quan du lịch cho CBGV-NV dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5.
- ĐVLĐ được tạo điều kiện để tự học, tự rèn, tự bồi dưỡng để không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
- Thường xuyên thăm hỏi gia đình ĐV – LĐ hoạn nạn, ốm đau, hiếu hỉ, chia tay với tổng số tiền: 6 000 000đ
- Tổ chức lao động gây quỹ: 10 0000đ/người/tháng (Được chi quà 20/11 và quà tết cho giáo viên) .
5. Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.
- Đầu năm học, thông qua Đại hội Công đoàn, BCH đã đề ra quy chế hoạt động cụ thể như: Quy chế hoạt động của BCH, quy chế thăm hỏi ốm đau, hiếu hỷ…và đã được toàn thể đoàn viên nhất trí tán thành. 
- Đã triển khai nội dung công tác Công đoàn cụ thể theo năm, tháng, tuần. Thực hiện sinh hoạt BCH và Công đoàn hàng tháng để triển khai công tác. Tổ chức sơ kết, tổng kết theo định kỳ nhằm biểu dương kịp thời gương “người tốt – việc tốt”, khắc phục những tồn tại, hạn chế. Tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công đoàn do Công đoàn cấp trên tổ chức.
- Có sổ quản lý đoàn viên, cập nhật các thông tin kịp thời, chính xác. Lưu danh sách đoàn viên trên máy vi tính nhằm quản lý, cập nhật kịp thời các loại Quỹ đoàn viên đóng góp, ủng hộ trong năm.
- Công đoàn đã chỉ đạo Ban thanh tra nhân dân hoạt động có hiệu quả. Chế độ thông tin, báo cáo với công đoàn cấp trên luôn được BCH công đoàn thực hiện kịp thời và chính xác.
- Công tác tham gia xây dựng chính quyền được thực hiện tốt. Cán bộ đoàn viên thực hiện tốt các hoạt động do chính quyền đề ra, tích cực tham gia các hoạt động do địa phương tổ chức.
 - Công tác xây dựng CĐCS vững mạnh được thực hiện đúng theo hướng dẫn. Việc đánh giá xếp loại đúng nguyên tắc, đúng thực chất của nhà trường.
6. Đánh giá chung:
a. Những ưu điểm.
Nhìn chung, từ các phong trào thi đua của CĐCS trường THCS Nguyễn Văn Chính trong năm học 2020 – 2021 đã khẳng định : Công đoàn không ngừng củng cố và phát triển, mọi hoạt động có kết quả đáng khích lệ. Tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của ngành. Tổ chức tốt các phong trào thi đua và các hoạt động xã hội với nhiều hình thức phong phú đã từng bước đáp ứng ý chí nguyện vọng của từng đoàn viên.                
Đội ngũ cán bộ đoàn viên yên tâm công tác, tích cực phấn đấu và toàn tâm toàn ý phục vụ sự nghiệp giáo dục ở cơ quan, đơn vị mình.
         b.Hạn chế, khuyết điểm:
- Việc đôn đốc thực hiện nội dung chương trình hoạt động của Công đoàn chưa thật chặt chẽ.
- BCH Công đoàn còn kiêm nhiệm nên thời gian dành cho chuyên môn là chủ yếu.
     c. Nguyên nhân .
- Một số nội dung và phương thức hoạt động Công đoàn chưa cụ thể hóa cho phù hợp thực tiễn.
Phần thứ hai
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2021 – 2022
A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH.
1. Số liệu tổ chức :
a.Tổng số ĐVCĐ- NLĐ : 29      Nữ : 17     -  Đảng viên : 13
Trong đó: ĐVCĐ : 29            Nữ: 17
                    Người LĐ: 29          Nữ: 17
Tổng số tổ CĐ: 4
b.Trình độ chuyên môn :
+ TC : 27                        Nữ: 17
+ CĐ : 8                      Nữ : 5
+ ĐH: 18                        Nữ: 10
+ Trên ĐH : 01         Nữ : 0
c. Trình độ văn hóa :
+ THCS: 2             Nữ: 0
       
+ THPT: 27          Nữ : 17
2. Những thuận lợi và khó khăn :
a. Thuận lợi: Được sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời của CĐGD huyện và chi bộ nhà trường, sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp, các ngành, chính quyền địa phương – Hội cha mẹ HS, PHHS cũng như sự hỗ trợ tích cực của các bộ phận đoàn thể trong và ngoài nhà trường. 
Tập thể ĐVLĐ đoàn kết, năng nổ nhiệt tình trong công tác. Đội ngũ nhà giáo đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn.
Đời sống tinh thần và vật chất của ĐVLĐ cơ bản ổn định và có bước phát triển.
Các phong trào thi đua của các cấp phát động và hoạt động xã hội, từ thiện, luật ATGT đường bộ được cán bộ, đoàn viên  và người lao động trong trường đồng tình hưởng ứng. 
b. Khó khăn :  
- BCH CĐ kiêm nhiệm nhiều công việc.
- Một số ĐVLĐ con nhỏ, nhà ở cách xa trường, thường xuyên đau ốm, … 
 
I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1. Tiếp tục đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục vận động đoàn viên lao động thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của ngành.
2. Kiểm tra, giám sát việc thi hành các chế độ, chính sách, pháp luật, bảo đảm việc thực hiện quyền lợi của đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức. Đấu tranh ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng và các tệ nạn xã hội, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Phát hiện và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo và thực hiện các quyền của CĐCS theo quy định của pháp luật.
3. Phối hợp với Hiệu trưởng nhà trường tổ chức thực hiện quy chế dân chủ, tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, cử đại diện tham gia các hội đồng xét và giải quyết các quyền lợi của đoàn viên, cán bộ, viên chức. Cùng với Hiệu trưởng cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống của công đoàn viên. Tổ chức các hoạt động xã hội từ thiện trong toàn thể công đoàn viên.
4.  tổ chức vận động công đoàn viên hưởng ứng nhiệt tình các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện nghĩa vụ của cán bộ, viên chức. Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về " Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ", cuộc vận động '' Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo", " Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm"; phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”; “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” gắn với việc xây dựng trường “xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đổi mới công tác quản lý, dạy và học, tăng cường giáo dục kĩ năng sống cho học sinh.
5. Phát triển đoàn viên, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh và tham gia tích cực công tác xây dựng Đảng.
6.  Tiếp tục đẩy mạnh công tác nữ công gắn với phong trào “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” giai đoạn (2015-2020); tuyên truyền “Phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ CNH, HĐH” theo Tiểu đề án II của Bộ Giáo dục&Đào tạo; theo dõi giám sát việc thực hiện Luật Bình đẳng giới, Luật phòng chống bạo lực gia đình, tuyên truyền  chính sách dân số, sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình.
7. Bám sát và cụ thể hóa  chương trình hoạt động của CĐGD Huyện. Phát huy tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, tinh thần đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, cùng nhau xây dựng nhà trường phát triển vững mạnh.
II. CÁC NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
1. Chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, nhà giáo và người lao động trong ngành, tham gia quản lý, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định 
1.1. Tham gia quản lí:
- Nắm vững chính sách của Nhà nước về quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động hiện hành. Phối hợp với chính quyền kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách của đơn vị. Chỉ đạo ban thanh  tra thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát theo Nghị định 99 của Chính Phủ. BCH CĐ tham gia đầy đủ các hội đồng của nhà trường để bàn bạc, xây dựng nội quy nhà trường, xây dựng quy chế phối hợp hoạt động với hiệu trưởng.
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật; thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của ĐVLĐ; Phát hiện, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh những bất cập trong chế độ chính sách đối với nhà giáo và người lao động, tập trung vào chính sách tiền lương và phụ cấp. 
- Phát động phong trào xây dựng đời sống văn hóa trong đội ngũ nhà giáo; Hưởng ứng tích cực các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa; các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện, tương thân, tương ái trong đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động và trong xã hội. 
- Thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường, tham gia tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức thiết thực và hiệu quả; giám sát thực hiện việc ký kết hợp đồng lao động.
1.2. Chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBGV, NLĐ:
- Nắm vững hoàn cảnh của người lao động có biện pháp giúp đỡ kịp thời hữu hiệu với những trường hợp khó khăn đồng thời đề xuất với nhà trường phân công nhiêm vụ phù hợp với hoàn cảnh từng người nhằm tạo điều kiện cho người lao động yên âm công tác phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ;
- Động viên ĐVCĐ giúp đỡ lẫn nhau làm kinh tế gia đình, tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống. Hưởng ứng  phong trào thi đua “ Giỏi việc trường -Đảm việc nhà”, “ Nuôi con khoẻ - Dạy con ngoan”; phong trào xanh - sạch - đẹp trong nhà trường; phong tràoVHVN –TDTT.
- Vận động ĐVCĐ tham gia tốt các đợt quyên góp, ủng hộ, đóng góp các loại quỹ.
- Phổ biến kịp thời chế độ chính sách liên quan đến người lao động. Động viên,tạo điều kiện cho ĐVLĐ tự học, tự rèn, tự bồi dưỡng để không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
- Phối hợp với chính quyền trong việc bình xét thi đua, giám sát các phong trào thi đua của nhà trường và đoàn thể. Thực hiện tốt chức năng giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách hợp pháp của người lao động như lương, phụ cấp, chế độ phép, BHXH cho người ốm đau, nghỉ hộ sản, thai sản… 
       - Vận động đoàn viên tham gia các hoạt động văn hoá văn nghệ, TDTT; tham khảo các tài liệu, thông tin, báo chí…tạo môi trường sinh hoạt văn hoá lành mạnh, bổ ích nhằm nâng cao đời sống tinh thần, động viên đoàn viên hăng say công tác tốt.
        - Tạo điều kiện cho ĐVLĐ vay vốn ngân hàng nâng cao đời sống.
1.3. Tổ chức các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện:
 - Thăm hỏi ốm đau kịp thời, vận động ủng hộ, giúp đỡ những gia đình ĐVLĐ gặp khó khăn hoạn nạn.
- Tổ chức lao động gây quỹ: 10 0000đ/người/tháng.
 + Thăm ốm đau 200 000đ /lần trở lên 
 + Hiếu hỉ 200 000đ /lần trở lên
         + Thực hiện chế độ nghỉ dưỡng sức đúng đối tượng.
 + Phối hợp với chính quyền bồi dưỡng, tuyên truyền vốn hiểu biết cho ĐVLĐ.
 Chỉ tiêu:
 -100% đoàn viên,lao động được bảo vệ về quyền lợi và được chăm lo đời sống vật chất tinh thần kịp thời.
- Tham gia giải bóng chuyền nữ nhân ngày 10.10, 8.3,...        
-100% đoàn viên, lao động thực hiện nghiêm túc các quy định về ATGT, PCCN, ANTT trường học...
- 100% đoàn viên lao động tham gia hoạt động văn nghệ, TD-TT
- Duy trì đóng góp các loại quỹ: khuyến học, tình nghĩa,...
*Biện pháp:
- BCH thường xuyên nắm bắt để phối hợp với nhà trường trong việc thực hiện các chế độ chính sách, thăm hỏi đoàn viên, lao động một cách kịp thời tạo sự công bằng trong đội ngũ.
- Đ/c trưởng Ban văn nghệ -TDTT phối hợp BCH chi đoàn cùng với đ/c  trưởng Ban VT nhà trường tổ chức triển khai lên kế hoạch chỉ đạo luyện tập cho đội bóng chuyền nữ tham gia giải bóng chuyền nữ nhân ngày 10/10, 8/3....
- Các tổ công đoàn nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên lao động, kịp thời báo cáo cho BCH nhằm giúp đỡ, chia sẻ, tạo sự đoàn kết trong đội  .
- Thông báo quy định làm đơn trợ cấp khó khăn đột xuất nộp công đoàn ngành đúng đối tượng (bản thân, vợ hoặc chồng , cha mẹ 2 bên, con cái).
- Chỉ đạo hoạt động TD-TT cuối buổi dạy: 2 - 3 buổi/tuần ( chiều).
- Động viên đoàn viên, lao động dạy thay cho đoàn viên ốm đau, có công việc khó khăn đột xuất.
2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đội ngũ nhà giáo và người lao động về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết, chủ trương công tác công đoàn, phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, góp phần thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam
 2.1. Công tác tuyên truyền, giáo dục:
- Tổ chức cho ĐVLĐ học tập, quán triệt nghị quyết đại hội các cấp, học tập, nghiên cứu và thực hiện tốt các cuộc vận động. Không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị cho ĐVCĐ học và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh; tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động “ Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, cuộc vận động “ người cán bộ công chức trung thành, tận tuỵ, sáng tạo, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, thật sự yêu nghề, hết lòng vì HS thân yêu” và phong trào thi đua “ xây dựng trường học thân thiện - học sinh tích cực”.
       - Nâng cao nhận thức chính trị, ý thức chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước , chủ trương của ngành, công đoàn cấp trên. Nêu cao ý thức tổ chức, kỷ cương, kỷ luật trong nhà trường. Tuyên truyền và có biện pháp chống lại các biểu hiện tiêu cực trong nhà trường và các biểu hiện tiêu cực xâm nhập học đường .
* Chỉ tiêu:
- 100% đoàn viên,lao động được học tập các các chỉ thị nghị quyết của đảng, Nhà nước các văn bản chỉ đạo của công đoàn,ngành, nội quy của đơn vị.
- 100% đoàn viên có phẩm chất chính trị đạo đức tốt, không vi phạm đạo đức nhà giáo.
- 100% ĐVLĐ Hưởng ứng tốt các cuộc vận động mà công đoàn cấp trên đề ra .
- Xây dựng khối đoàn kết nội bộ.
- 100% ĐVLĐ Thực hiện tốt qui chế dân chủ trong cơ quan. 
* Biện pháp: 
- Tiếp tục phát huy những gương tốt, việc tốt, hưởng ứng tích cực cuộc vận động chấp hành tốt luật GTĐB
- Vận động ĐVLĐ tham gia viết sáng kiến kinh nghiệm, làm ĐDDH, ứng dụng công nghệ thông tin trong soạn giảng, tham gia thi giáo viên giỏi cấp trường; GV chủ nhiệm giỏi cấp trường, cấp huyện.
- Vận động ĐVCĐ tham gia tốt các phong trào thi đua, xây dựng nếp sống văn minh, nhà giáo văn hoá, cơ quan văn hoá. Quan hệ tốt với đồng nghiệp, nhân dân nơi cư trú.
- Phối hợp với chính quyền tạo điều kiện thuận lợi cho ĐVLĐ tự học, tự bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu đổi mới.
2.2. Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục: 
  - Phối hợp tổ chức có hiệu quả công tác bồi dưỡng, tự bồi dưỡng” Nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất lối sống,lương tâm,tay nghề”; nâng cao khả năng sử dụng thiết bị điện tử tin học vào công tác quản lý và dạy học cho đoàn viên lao động; tiếp tục duy trì nhiều hình thức bồi dưỡng có hiệu quả của những năm học trước, như: hàng tháng đều có chuyên đề bồi dưỡng; tổ chức bồi dưỡng bằng nhiều hình thức theo tổ, theo chuyên đề; sinh hoạt chuyên môn liên trường,thao giảng, dự giờ , thi GVDG, GVCN giỏi.
- Động viên cho ĐVLĐ tích cực đăng ký dự thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện, viết sáng kiến kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và giáo dục.Tăng cường mượn và sử dụng ĐDDH, khuyến khích GV tự làm ĐDDH có giá trị sử dụng được.Tích cực dự giờ thăm lớp rút kinh nghiệm, tham gia tốt các tiết thao giảng. Đánh giá HS theo chuẩn kiến thức, kĩ năng môn học. Theo TT 30 của BGD. Thực hiện tốt nội dung chương trình bồi dưỡng thường xuyên.
       - Tham gia cùng nhà trường tổ chức Hội nghị công chức viên chức.
       - Phối hợp cùng nhà trường bổ sung, kiện toàn qui chế phối hợp giữa công đoàn và hiệu trưởng. Tham gia vào các hội đồng do nhà trường thành lập: hội đồng trường, hội đồng thi đua, khen thưởng …
        - Phát động và tổ chức tốt các phong trào thi đua “Hai tốt ”, giỏi việc trường đảm việc nhà; 
* Chỉ tiêu:
- 100% ĐVLĐ đảm bảo hồ sơ công tác theo qui định. Năng lực chuyên môn đạt khá, tốt.
- GVDG cấp trường đạt 100% , cấp huyện: 4 đ/c 
- GVCN giỏi cấp huyện duy trì: 4GV
- Dự giờ ít nhất 25 tiết/ năm/ người.
- Thao giảng 2 tiết/ năm/ người.
* Biện pháp: 
- Công đoàn phối hợp với chuyên môn tổ chức triển khai học tập các văn bản chỉ đạo vào các buổi sinh hoạt  định kì công đoàn,chuyên môn.
- Thường xuyên phối hợp kiểm tra của Ban TTND,UBKTcông đoàn.
            - Phối hợp để tổ chức tốt các ngày lễ, đoàn viên tham gia và hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.
- Động viên ĐVLĐ tích cực tự học tự bồi dưỡng nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, trình độ chuyên môn nghiệp vụ. 
- Vận động ĐVLĐ đọc báo chí trên mạng để nâng cao nhận thức, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác giảng dạy qua việc dạy học bằng đèn chiếu.
3. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn trong đội ngũ cán bộ, nhà giáo và người lao động, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển giáo dục và đào tạo của đất nước 
3.1. Phong trào thi đua “Hai tốt” gắn với phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” và cuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo". 
- Cụ thể hóa nội dung thực hiện phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; cuộc vận động  “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” cho phù hợp với thực tiễn. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành việc làm hàng ngày một cách tự giác, hiệu quả.
- Đẩy mạnh phong trào thi đua “ Hai tốt ”  theo tinh thần đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác giảng dạy theo hướng tích cực hoá các hoạt động học tập của HS. Dạy học tích hợp, dạy học phân hoá theo các nhóm đối tượng. 
- Đảm bảo ngày giờ công, hồ sơ sổ sách đầy đủ, thực hiện tốt quy chế chuyên môn. 
- Tập trung nâng cao chất lượng dạy học đầu tư vào công tác soạn giảng.
- Thực hiện tốt việc kiểm tra đánh giá HS theo chuẩn kiến thức và kĩ năng cơ bản do BGD&ĐT hướng dẫn.
3.2 Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, HS tích cực” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.
- Vận động ĐVLĐ tham gia tốt cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ”, “ Dân số KHHGĐ”, phòng chống ma túy, HIV/AIDS, ANHĐ, làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục, Nghị quyết 32 của chính phủ, phòng chống cháy nổ, VSATTP … hưởng ứng tích cực và tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo.  
- Phối hợp với chuyên môn, tiếp tục thực hiện tốt phong trào xã hội hóa giáo dục nhằm phát triển sự nghiệp giáo dục của địa phương, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, xây dựng trường theo chuẩn quốc gia, xây dựng trường đạt cơ quan văn hóa; tích cực tham mưu, phối hợp thực hiện với chính quyền địa phương, với các tổ chức đoàn thể xã hội, với Hội khuyến học, Ban ĐDCMHS để tăng trưởng cơ sở vật chất, phát triển  chất lượng giáo dục.
         - Tổ chức tập luyện các môn thể thao: Bóng chuyền, cầu lông,...
        - Thực hiện phong trào “ Xanh – sạch – đẹp ” trong trường học.
4. Đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động công đoàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và hiệu quả hoạt động của công đoàn giáo dục các cấp, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh 
4.1. Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh:
- Duy trì và giữ vững nề nếp sinh hoạt công đoàn từ cấp tổ. 
- Tập trung sinh hoạt tư tưởng nâng cao nhận thức nghề nghiệp cho ĐVLĐ.
- Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động phù hợp với đặc điểm tình hình của đơn vị. Hồ sơ, sổ sách công đoàn thực hiện đúng theo chương trình quy định.
       - Thực hiện tốt Điều lệ công đoàn, Nghị quyết Đại hội CĐCS và Nghị quyết CĐ cấp trên.
      - Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ công đoàn, tổ nữ công.
      - Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, động viên ĐVLĐ thực hiện có hiệu quả các chương trình hoạt động của CĐCS, CĐ cấp trên. 
     - Hưởng ứng tốt các đợt thi đua trong năm học.
     - Tham gia lao động gây quỹ công đoàn, đóng đoàn phí đầy đủ.
     - ĐVCĐ chú trọng rèn luyện phẩm chất đạo đức nhà giáo, phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất cao trong tổ. Xây dựng tập thể công đoàn vững mạnh.
* Nề nếp sinh hoạt: 
+ Tổ: sinh hoạt 1 lần / tháng. 
+ Liên tịch: 3 tháng / lần. 
+ Họp BCH 1 tháng / lần: ngày 29 hàng tháng. 
+ Họp BCH mở rộng 4 lần / năm học. 
+ Sinh hoạt CĐ: 1 tháng / lần – thứ 7 tuần đầu của tháng.
* Biện pháp: 
- Chỉ đạo Ban Thanh tra trường học tổng kết hoạt động thanh tra nhiệm kì 2018 – 2020 đề ra phương hướng công tác thanh tra nhiệm kì 2021-2023. 
- Tài chính: Lập dự toán thu chi năm học và thực hiện thu chi đúng nguyên tắc.  Thu đoàn phí 1% từ lương cơ bản /1ĐV
- UBKT: Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra các hoạt động CĐ.
- Nữ công: phát động phong trào giỏi việc trường đảm việc nhà; nuôi con khỏe, dạy con ngoan. Tổ chức lễ kỷ niệm ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ 20-10, ngày Quốc tế phụ nữ 8-3,...
- Tổ chức sơ kết, xét thi đua, sơ kết khen thưởng ĐVLĐ kịp  thời, 
- Thực hiện chế độ thông tin – báo cáo kịp thời, đầy đủ, chính xác .
4.2. Tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh:
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền ĐVLĐ trong đơn vị chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng. Quan tâm bồi dưỡng, giúp đỡ, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, đưa đi học đối tượng Đảng khi đủ điều kiện. 
5. Đẩy mạnh công tác nữ công, thực hiện tốt phong trào thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” 
- Ban nữ công hoạt động xây dựng kế hoạch hoạt động năm học, kiện toàn hồ sơ. Phát động phong trào giỏi việc trường đảm việc nhà; nuôi con khỏe, dạy con ngoan. Tổ chức lễ kỷ niệm ngày thành lập liên hiệp phụ nữ, quốc tế phụ nữ,...
- Tuyên truyền ĐVLĐ nâng cao ý thức về bình đẳng giới; Tuyên truyền ĐVLĐ nữ trong đơn vị tham gia tích cực phong trào “ 5 không 3 sạch”
- Công tác nữ công gắn liền với việc đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”; gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc.
* Chỉ tiêu: 
- 80% chị em nữ  đạt danh hiệu LĐTT. CSTĐ các cấp: 3 chị
- 80 % đoàn viên lao động nữ đạt danh hiệu "GVT-ĐVN” trong đó có 30- 35 % đạt xuất sắc.
- 100% chị em nữ  đạt mặt bằng chất lượng nhà trường giao.
- 100% các chị đạt GVDG cấp trường, 6 - 7 chị đạt GVDG cấp huyện.
- Phấn đấu không có chị em vi phạm pháp lệnh dân số ( sinh con thứ 3 trở lên).
* Biện pháp: Trưởng Ban  nữ công xây dựng kế hoạch theo quý, phát động phong trào thi đua, chuẩn bị các điều kiện để tổ chức sơ kết, tổng kết kịp thời khi có kế hoạch triển khai của công đoàn và nữ công ngành.
Xây dựng các chuyên đề sinh hoạt nữ công hàng tháng: Về dân số KHHGĐ; Về chăm sóc sức khỏe nữ giới; Về an toàn thực phẩm; Về chăm sóc sức khỏe gia đình; Nuôi con khỏe, dạy con ngoan; Thực hành tiết kiệm; Chống bạo lực gia đình; Tăng cường tuyên truyền và tổ chức thực hiện nghiêm túc về công tác dân số kế hoạch hóa gia đình, phòng chống các tệ nạn xã hội.Tham mưu tốt cho BCH trong việc tổ chức các hoạt động của nữ công.
Phần thứ ba
ĐĂNG KÍ THI ĐUA, KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT
1. Đăng kí thi đua.
     a. Tập thể: 
Công đoàn : Hoàn thành tốt nhiệm vụ  - Đề nghị LĐLĐ huyện khen.
     b. Cá nhân: 
     - Đoàn viên công đoàn xuất sắc : 15
-  Đề nghị cấp khen + LĐLĐ tỉnh khen : 00      
+ LĐLĐ huyện khen: 01 + CĐCS khen: 04
2. Kiến nghị đề xuất.
Để tạo điều kiện thuận lợi cho CĐCS trong công tác tuyên truyền LĐLĐ huyện cung cấp cho cơ sở đầy đủ văn bản để thực hiện. Thường xuyên quan tâm đến các CĐCS, cập nhật, triển khai các chủ trương, chính sách, các chế độ đãi ngộ để CĐCS nắm bắt kịp thời. Động viên, khuyến khích và giúp đỡ để CĐV an tâm công tác. Tăng cường hơn nữa các đợt tập huấn, các lớp bồi dưỡng cho cán bộ CĐCS.
Trên đây là kế hoạch hoạt động của CĐCS trường THCS Nguyễn Văn Chính năm học 2021 – 2022. Kế hoạch này đã được thông qua trước tập thể ĐV-LĐ, là Nghị Quyết của CĐCS, mỗi cá nhân, bộ phận phấn đấu thực hiện Nghị Quyết với tinh thần đoàn kết, tự giác, chủ động để xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh góp phần cùng nhà trường hoàn thành thắng lợi  nhiệm vụ năm học.
                                                                              TM/BAN CHẤP HÀNH 
                                                                                                  CHỦ TỊCH                   
 CHI BỘ NHÀ TRƯỜNG 
                                                                                            Nguyễn Phi Hùng  
Trường THCS Nguyễn Văn Chính
Địa chỉ: Phước Lý, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
Email: c2phuoclycg.longan@moet.edu.vn
Website: thcsphuoclycg.edu.vn