Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.


 
Đội viên tình nguyện chăm sóc dọn dẹp nhà che bia liệt sĩ xã Phước Lý
Các bạn được giáo dục về vai trò và trách nhiệm của Đội viên đối với những thế hệ anh hùng chiến sĩ đã hy sinh vì Tổ Quốc




Trường THCS Nguyễn Văn Chính
Địa chỉ: Phước Lý, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
Email: c2phuoclycg.longan@moet.edu.vn
Website: thcsphuoclycg.edu.vn